NDT

Oförstörande provning används i huvudsak för att upptäcka diskontinuiteter i svetsade konstruktioner.

Kravet att utföra oförstörande provning (NDT)  föreskrivs   genom nationella föreskrivande sektors  myndigheter som ex. arbetsmiljöverket ( tryckbärande anläggningar PED), strålsäkerhetsmyndigheten ( kärnkraft),  boverket (bärande konstruktioner EN 1090-2) eller kund/brukare.

 

TRK Kontrolladministration AB jobbar med  provningsmetoderna enligt nedan vilka vi även är ackrediterade för av SWEDAC.

  • Röntgenprovning
  • Ultraljudsprovning
  • Magnetpulverprovning
  • Penetrantprovning
  • Visuell kontroll

TRK Kontrolladministration AB jobbar med marknadens modernaste utrustningar.

Personalen är examinerad på ackrediterade tredjeparts examinationscentra.