TRK Kontrolladministration AB  grundades 1979 och är ett företag som jobbar med oförstörande provning (NDT), svetskvalificering, besiktning  av svetsade konstruktioner och tankbotten scanning.

Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Sverige och Danmark.

Företaget är ackrediterat av Swedac som provningslabb enligt ISO 17025 i provningsmetoderna:

  • Radiografering
  • Ultraljudsprovning
  • Magnetpulverprovning
  • Penetrantprovning
  • Visuell provning 

Företaget är ackrediterat av Swedac som personcertifieringsorgan enligt ISO 17024 samt är erkänt tredjepartorgan mot tryckkärlsdirektivet 97/23/EG för kvalificering av personal (svetsare och lödare) i standarderna:

  • SS-EN 287-1
  • ISO 9606-1
  • ISO 9606-2,3,4,5
  • SS-EN 1418
  • EN 13133

Företagets affärsidé
Vår affärsidé är att vara ett i tredjepartsställning ackrediterat certifieringsorgan samt erkänt tredjepartsorgan.

Kvalitetspolicy
Vårt mål är att verka som ett konkurrenskraftigt företag.
Vi skall därför sträva efter nöjda kunder som känner förtroende för oss som leverantör.
Kvalitet är ett av de viktigaste medlen för att nå detta mål.

Grunden läggs genom vår attityd till kvaliteten genom att uppdragen utförs på ett korrekt sätt som säkerställer vår opartiskhet och vårt oberoende.

Vi skall vara lyhörda för önskemål och kritik samt vara observanta på den tekniska utvecklingen.

De uppdrag som utförs skall i all avseende utföras i enlighet med gällande bestämmelser samt vår kvalitetsmanual.

Verksamhetspolicy
TRK Kontrolladministration ABs mål är att hjälpa svensk industri med löd- och svetsarcertifiering samt att detta skall finansiera verksamheten.

TRK Kontrolladministration AB arbetar opartiskt och oberoende, vi behandlar alla kunder/personer lika.

NetCert

Logga in på NetCert genom att klicka på bilden nedan.