ndt

Oförstörande provning

Oförstörande provning används i huvudsak för att upptäcka diskontinuiteter i svetsade konstruktioner.

Kravet att utföra oförstörande provning (NDT) föreskrivs genom nationella föreskrivande sektors myndigheter som ex. arbetsmiljöverket ( tryckbärande anläggningar PED), strålsäkerhetsmyndigheten ( kärnkraft), boverket (bärande konstruktioner EN 1090-2) eller kund/brukare.TRK Kontrolladministration AB jobbar med provningsmetoderna enligt nedan vilka vi även är ackrediterade för av SWEDAC.

  • Röntgenprovning
  • Ultraljudsprovning
  • Magnetpulverprovning
  • Penetrantprovning
  • Visuell kontroll

TRK Kontrolladministration AB jobbar med marknadens modernaste utrustningar.Personalen är examinerad på ackrediterade tredjeparts examinationscentra.